Útvonal

A Bécsi kapun keresztül törünk ki a Várból és a Várfok utcán indulunk el lefelé. A Csaba utcán, majd Városmajoron át a fogaskerekű vasút végállomását keressük, innen a vasút mentén, majd a Diós-árokban kapaszkodunk felfelé. Megérkezik a zöld jelzés, amely a Széchényi-emlékhez visz, ami az első ellenőrzőpont. Továbbra is a zöldön megyünk egészen a Normafáig, ahol a székelykapun belépve a zöld keresztre váltunk, majd hamarosan jobbról megjön a sárga kereszt, amin egyenesen megyünk tovább, s egy katonasírt érintve leérünk a Csacsi-rétre, a második ellenőrző ponthoz. Innen a sárga a Virág-völgy felé visz, ott az elágazásnál a piros sáv jelzésre váltva jobbra kanyarodjunk, és másszunk fel a János-hegyre, ahol a libegő állomásánál találjuk a 3. ellenőrző pontot. A piros jelzésen továbbhaladva felmegyünk a kilátóhoz, majd leereszkedünk a Pozsonyi-hegy bércén. Leérkezünk a Budakeszi úthoz, majd azon átkelve a „Szépjuhásznénál“ balra térve ismét a sárga jelzésre csatlakozzunk. A sárgáról hosszú ideig nem is fogunk letérni: megmásszuk vele a Nagy-Hárs-hegyet (4. ellenőrző pont), lemegyünk a Hűvösvölgybe, majd onnan fel a Vadaskerti nyeregbe, ezen a szakaszon több katonasírt is érintünk. A sárgán tovább haladva a Határ-nyereg után ötven méterrel a sárga betér jobbra az erdőbe, majd meredeken emelkedünk fel az Újlaki-hegyre (5. ellenőrző pont), ahonnan  pár kilométer után leérkezünk a Virágos-nyeregbe (6. ellenőrző pont). (Ez egyben a 25 km-es túra célja, illetve a 35 km-es túra rajtja is.) A nyeregből az újabb katonasírnál a sárgán jobbra tartva, jobbról kerüljük a Csúcs-hegyet, majd a Tök-hegy után a gerincen maradva, majd onnan leereszkedve érjük el lassan a Jegenye-völgy alsó szakaszát, ahol a 7. ellenőrzőpont vár bennünket. A völggyel haladva elérjük a Hidegkúti utat, majd a benzinkút után jobbra tartva a Kerek-hegyet. Mikor a Kerek-hegyi-tisztásnál a sárga derékszögben elkanyarodik jobbra, mi továbbmegyünk egyenesen, és kb. 200 métert haladva elérjük az országos kék jelzést. Nemsokára ismét találkozunk a sárga jelzéssel, amellyel Nagykovácsi felett elérjük a Zsíros-hegyi 8. ellenőrzőpontot, melyet a Muflon-itató felett pár méterrel találunk. Innen a kék jelzést követjük, (Nagykovácsi első házait elérve a kék jelzés betér jobbra ‑itt nagyon figyeljünk!) az Antónia-ároknál a sárga jelzést végleg elhagyjuk, s a kéken maradva megmásszuk a Nagy-Szénást. A csúcsot délkeleti irányban elhagyva, nemsokára elérjük a Fenyves-tisztáson álló jellegfát. Itt a kék lekanyarodik jobbra, mi pedig a kék kereszttel egyenesen tovább megyünk a Kutya-hegy felé. A kék kereszt a vadvédelmi kerítés forgókapuján lép ki a Fehér-útra, itt található a 9. ellenőrzőpont. Innen ismét a sárga jelzéssel megyünk tovább Perbál felé. Eleinte a vadvédelmi kerítés balról kísér minket, később jobbról, majd egy balra ívelés végén kiérünk a Nagy-erdő szélére. A hegyeket magunk mögött hagyva a murvás úton jobbra kanyarodunk, pár száz méter után elérjük a kerítést és az út jobbra kanyarodik, itt mi bemászunk a szemben lévő vadvédelmi kerítés létráján, és a szántóföld szélén törünk tovább egyenesen előre. Keresztezzük a Békás-patak árkát és a szántóföldön beásva, egy facsoportnál nemsokára elérjük a 10. ellenőrzőpontot. Egyenesen megyünk tovább, majd a perbáli műutat elérve balra indulunk. Bemegyünk a faluba, ahol a Kaiser sörözőben tea és pecsét vár bennünket (11.ep). A sörözőből kilépve balra indulunk, majd a főúton haladva nagyon figyeljünk, mert a szalagkorlát és a patakárok előtt felkanyarodunk a főútról jobbra a Hunyadi utcába. Ezen hagyjuk el Perbált. Szántóföldön halad utunk nyíl egyenesen, innentől a jelzés elég hiányos, figyeljük a nyomokat a bizonytalan helyeken. Az első  T‑elágazáshoz érve balra kanyarodunk a dombon felfelé. Nemsokára egy erdőhöz érünk, amelyet balról kezdünk kerülni, majd száz méter után utunk az erdősarkon élesen visszakanyarodik jobbra. A rét jobb oldalán haladunk, majd azt megkerülve egy bozótosban haladva lassan a Nyakas-tető alá érünk, amelyre balra fordulva érünk fel. A széles dombhátról leereszkedve leérünk egy elágazásba, ahol tábla mutatja a túra irányát és a sárga jelzésről jobbra, a sárga négyzet jelzésre váltunk. A sárga négyzet észak felé ereszkedik lefelé, majd balra ívelve éri el a szántó szélét. Balra erdő, jobbra szántó, így érkezünk el Anyácsapusztára, a 12. ellenőrzőponthoz (egy romos kastélyhoz). Az Anyácsa-tó elkerítése miatt az elmúlt években új útvonalon megy fel a túra a Kakukk-hegyre: Anyácsa után az aszfaltot elérve jobbra fordulunk és azon haladunk, majd kb. 1130 méter után lefordulunk balra a szántó felé. Átkelünk a patakon, majd jobbra fordulunk és a völgyet követve sétálunk a Kakukk-hegy felé míg el nem érjük a magaslest, ami után nagyon figyeljünk! Innen még kb 300 métert megyünk a völggyel, majd hirtelen felvágunk balra a Kakukk-hegyre. A rét bal szélén haladunk, majd annak végén ismét felkanyarodunk balra. Egy rét után fiatalosba lépünk, amelyet elhagyva jobbra fordulunk a Kakukk-hegy csúcsgúlája felé (utolsó ellenőrző pont). A csúcsról a falu felé ereszkedünk a fenyvesben, elérjük a Kálváriát, amelyen balra fordulva tovább ereszkedünk, hogy nemsokára elérjük a romos kápolnát. (Figyelem! Sáros terepviszonyok és nagy hó esetén az ellenőrzőpont a Kakukk-hegy nyergében lesz, ahova szalagozás vezet!) Innen már csak le kell sétálni a faluig, a Kossuth Lajos utcán leereszkedni a Vörösmarty utcába. Ezen jobbra fordulva felfelé indulunk, majd az első utcán lekanyarodunk balra a Mátyás király utcába, amelynek a végén található a cél, az iskola sportcsarnokában!

Rajt (60km, 25km)
1. ep. — Széchényi-emlék
2. ep. — Csacsi-rét
3. ep. — János-hegy
4. ep. — Nagy-Hárs-hegy
5. ep. — Újlaki-hegy
6. ep. Virágos-nyereg (25 km cél, 35 km rajt)
7. ep — Jegenye-völgy
8. ep. — Zsíros-hegy
9. ep. — Fehér-út
10. ep. — Malom-földek
11. ep. — Kaiser söröző
12. ep. — Anyácsapuszta
13. ep. — Kakukk-hegy
Cél — Sportcsarnok
Katonasír
Katonasír
Katonasír
Katonasír
Katonasír

Letölthető GPS útvonal