Kitörés 60-35-25 Emlék- és teljesítménytúra - Börzsöny Akciócsoport


Go to content

Kitörés 60-35-25 Emlék- és teljesítménytúra - Börzsöny Akciócsoport

A túra

A Bécsi kapun keresztül törünk ki a Várból és a Várfok utcán indulunk el lefelé. A Csaba utcán, majd Városmajoron át a fogaskerekű vasút végállomását keressük, innen a vasút mentén, a Diós-árokban kapaszkodunk felfelé. Megérkezik a zöld jelzés, amely a Széchényi-emlékhez visz, ami az első ellenőrzőpont. Továbbra is a zöldön megyünk egészen a Normafáig, ahol a zöld keresztre váltunk, majd hamarosan jobbról megjön a sárga kereszt, amin egyenesen megyünk tovább, s egy katonasírt érintve leérünk a Csacsi-rétre, a második ellenőrző ponthoz. Innen a sárga a Virág-völgy felé visz, ott a pirosra váltva jobbra kanyarodjunk, és másszunk fel a János-hegyre (3. ellenőrző pont). A kilátótól leereszkedünk a Pozsonyi-hegy bércén, és leérve a "Szépjuhásznénál" futó Budakeszi útra ismét a sárga jelzésre csatlakozzunk. A sárgáról hosszú ideig nem is fogunk letérni: megmásszuk vele a Nagy-Hárs-hegyet (4. ellenőrző pont), lemegyünk a Hűvösvölgybe, majd onnan fel a Vadaskerti nyeregbe, melynek közelében érdemes felkeresni egy újabb katonasírt. A sárgán továbbmenve a Határ-nyeregből meredeken emelkedünk fel az Újlaki-hegyre (5. ellenőrző pont) ahonnan leérkezünk a Virágos-nyeregbe (6. ellenőrző pont). (Ez egyben a 25 km-es túra célja, illetve a 35 km-es túra rajtja is.) A nyeregből az újabb katonasírnál a sárgán jobbra tartva, jobbról kerüljük a Csúcs-hegyet, majd a Tök-hegy után a gerincen maradva, majd onnan leereszkedve érjük el lassan a Jegenye-völgy alsó szakaszát, ahol a 7. ellenőrzőpont vár bennünket. A völggyel haladva elérjük a Hidegkúti utat, majd a benzinkút után jobbra tartva a Kerek-hegyet. Mikor a Kerek-hegyi-tisztásnál a sárga elkanyarodik jobbra, mi továbbmegyünk egyenesen, és a szalagozott szakaszon kb. 175 métert haladva elérjük az országos kék jelzést. Nemsokára ismét találkozunk a sárga jelzéssel, amellyel Nagykovácsi felett elérjük a Zsíros-hegyi 8. ellenőrzőpontot, melyet a Muflon-itatóban találunk. Innen a kék jelzést követjük, az Antónia-ároknál a sárga jelzést végleg elhagyjuk, s a kéken maradva megmásszuk a Nagy-Szénást. A csúcsot délkeleti irányban elhagyva, nemsokára elérjük a Fenyves-tisztáson álló jellegfát. Itt a kék elkanyarodik jobbra, mi pedig a kék kereszttel egyenesen tovább megyünk a Kutya-hegy felé. A kék kereszt a vadvédelmi kerítés forgókapuján lép ki a Fehér-útra, itt található a 9. ellenőrzőpont. Innen jobbra tartva ismét a sárga jelzéssel megyünk tovább Perbál felé. Eleinte a vadvédelmi kerítés balról kísér minket, később jobbról, majd egy balra ívelés végén kiérünk a Nagy-erdő szélére. A sárga jelzés itt elég hiányos, ezért innentől szalagozás és laminált jelzések segítenek egészen a célig. A hegyeket magunk mögött hagyva a murvás úton jobbra kanyarodunk, pár száz méter után ez az út jobbra kanyarodik, itt mi bemászunk a szemben lévő vadvédelmi kerítésen, és a szántóföld szélén törünk tovább. Keresztezzük a Békás-patak árkát és a szántóföldön beásva, egy facsoportnál nemsokára elérjük a 10. ellenőrzőpontot.

Egyenesen megyünk tovább, majd a perbáli műutat elérve balra indulunk. Bemegyünk a faluba, majd szinte a túlvégén a szalagkorlát és a patakárok előtt felkanyarodunk a főútról jobbra a Hunyadi utcába. Ezen hagyjuk el Perbált. Szántóföldön halad utunk, ahol egy T-elágazásba érve balra kanyarodunk. Nemsokára egy erdőhöz érünk, amelyet balról kezdünk kerülni. Utunk az erdősarkon visszakanyarodik jobbra, átkelünk a rét jobb oldalán, majd lassan a Nyakas-tető alá érünk, amelyre balra fordulva érünk fel. A széles dombhátról leereszkedve leérünk egy elágazásba, ahol a sárga jelzésről jobbra, a sárga négyzet jelzésre váltunk. A sárga négyzet észak felé ereszkedik lefelé, majd balra ívelve éri el a szántó szélét. Balra erdő, jobbra szántó, így érkezünk el Anyácsapusztára, a 11. ellenőrzőponthoz (egy romos kastélyhoz). Innen továbbra is a sárga négyzeten haladunk, amely az aszfaltúttal nem kanyarodik el jobbra, hanem továbbmegy egyenest. A jelzés az úttal jobbra kanyarodik, majd nem megy fel egyenest a dombra, hanem jobbra bekanyarodik az Anyácsai-tó felé. A domb aljában haladunk, jobbról nádas kísér bennünket, sőt egy magasles is feltűnik az árok túloldalán. Kisvártatva jobbra bebújunk az erdőbe, átkelünk a raklap-hídon a patak felett, majd kilépünk a szántóra. Itt balra kanyarodunk, majd a szántó szélén megtett 200 méter után az Anyácsai-tóhoz érünk. A fák közt lemegyünk a partjára, és végigsétálunk a tó mellett. A végén balra kanyarodunk, és a tó vizét levezető patak hídján átkelve elérjük a szántót, ahol jobbra fordulunk. A völgyet követve sétálunk a Kakukk-hegy felé, jelzés csak a pár száz méter multán feltűnő vasoszlopon van. Innen egyenest megyünk tovább a szántón, míg el nem érjük a magaslest. Innen még 300 métert megyünk a völggyel, majd hirtelen felvágunk balra a Kakukk-hegyre. A rét bal szélén haladunk, majd annak végén felkanyarodunk balra. Egy rét után fiatalosba lépünk, amelyet elhagyva jobbra fordulunk a Kakukk-hegy csúcsgúlája felé. A csúcsról a falu felé ereszkedünk a fenyvesben, elérjük a Kálváriát, amelyen balra fordulva tovább ereszkedünk, hogy nemsokára elérjük az utolsó ellenőrzőpontot, egy romos kápolnát. Innen már csak le kell sétálni a faluig, a Kossuth Lajos utcán leereszkedni a Vörösmarty utcába. Ezen jobbra fordulva felfelé indulunk, majd az első utcán lekanyarodunk balra a Mátyás király utcába, amelynek a végén található a cél, az iskola sportcsarnokában!

Kitöréstúra
GPS-track
(itt még a Cél a Poharazó volt!!!Tehát a track vége nem jó, figyelni!!!)


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu